Odstoupení od kupní smlouvy

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží:

KOHERENT DESIGN s.r.o.
Pražská 3546/46, 669 02 Znojmo
Česká republika

Email: eshop@clockies.eu
Formulář: Odstoupení od kupní smlouvy

Možnost odstoupení od kupní smlouvy je zákonem stanovena na 14 kalendářních dní. Tato lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty.

- Při vrácení zboží je nutné vrácené zboží pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.
- Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů by nemělo vrácené zboží jevit známky opotřebení a používání.
- Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář připravený ke stažení výše.
- Náklady spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující.
- Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je nutné uvést:

1) číslo objednávky,
2) datum převzetí zboží,
3) číslo bankovního účtu.

Finanční částka za vrácené zboží je zákazníkovi vyplacena po navrácení zboží na adresu prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud zákazník vrátí produkt, ke kterému byl v rámci akce připojen dárek zdarma, tento dárek se vrací spolu s vraceným produktem.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možné chápat jako bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, je nutné prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat veškeré plnění, které bylo na základě kupní smlouvy nabyto.
Jestliže není již možné vydání veškerého plnění (např. zboží bylo poničeno nebo opotřebováno), je nutné poskytnutí peněžité kompenzace za to plnění, které již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající (po prokázání) uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a tuto započíst na vrácenou kupní částku. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena snížená kupní cena o tuto náhradu.

Kupní cena, která má být zákazníkovi vrácena, může být také snížena o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). V případě, že vracíte zboží nakoupené v rámci své podnikatelské anebo obchodní činnosti (nakupujete na IČ, které je uvedeno na daňovém dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy tím nevzniká.

Důležité upozornění: Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.
V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za odstoupení od kupní smlouvy za zboží pouze na bankovní účty vedené v České republice v CZK / v Slovenské republice v EUR.